รูปแผนที่ Google map

การเดินทางมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การเดินทางโดยขนส่งมวลชน

1) จากสถานีขนส่งตะวันออกเฉียงเหนือมีรถประจำทางสาย กรุงเทพฯ-กำแพงแสน

2) จากสถานีขนส่งสายใต้มีรถประจำทางชั้นสอง สาย กรุงเทพฯ-สุพรรณฯ และ กรุงเทพฯ-บางลี่ และ กรุงเทพฯ-ด่านช้าง

3) รถตู้ปรับอากาศ จากประตูสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Tops supermarket) ท่ารถตู้ปลายทางอยู่ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

4) รถตู้ปรับอากาศ จากปิ่นเกล้า รถตู้บริเวณปั์มบางจากใกล้เซนทรัลปิ่นเกล้า สายปิ่นเกล้า-ม.เกษตรกำแพงแสน ท่ารถตู้ปลายทางอยู่ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

5) รถตู้ปรับอากาศ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีรถตู้สายอนุสาวรย์ีชัยฯ-ม.เกษตรกำแพงแสน ท่ารถตู้บริเวณประตูใหญ่ (มาลัยแมน) วิทยาเขตกำแพงแสน

สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สามารถต่อรถได้ที่จังหวัดนครปฐม หรือบริเวณสามแยกมาลัยแมน

 

การเิดินทางมาสาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์