ค่ายนิเวศวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ ค่ายบ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

28 สค 2555

4 January, 2013