กิจกรรมของสาขาวิชา

 

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการ วมว. ปี 2556 (ชีววิทยา)

ทัศนศึกษาวิชาการอนุรักษ์เชิงชีววิทยา 2555

ทัศนศึกษาวิชานิเวศวิทยา ปี 2555

การจัดการแข่งขันทักษะทางชีววิทยาระดับมัธยมปลาย 3 ธค 2555

การจัดอบรมนิเวศวิทยาระดับมัธยมต้น ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การจัดค่ายนิเวศวิทยาระดับมัธยมปลาย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 28 สค 2555

สัมมนาสายวิชาิวิทยาศาสตร์ ปี 2554

อบรม ครูวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภูมิภาคตะวันตก (9-13 พค 2554)

ทัศนศึกษาวิชานิเวศวิทยา ปี 2554

ทัศนศึกษาวิชาพฤติกรรม

ทัศนศึกษาวิชานิเวศวิทยา ปี 2553